208 هزار متقاضی خودرو قادر به ثبت نام در سامانه فروش یکپارچه نخواهند بود!از میان 900 هزار نفری که برای خرید خودرو حساب خود را وکالتی کرده اند دست کم 208 هزار نفر قادر به ثبت نام نخواهند بود! – 208 هزار متقاضی خودرو قادر به ثبت نام در سامانه فروش یکپارچه نخواهند بود! از میان 900 هزار نفری که برای خرید خودرو حساب خود را وکالتی کرده اند دست کم 208 هزار نفر …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع