100 میلیونی شدن کارت ملی های مادران!تولیدات صنعت خودرو تا پایان سال 1401 به نیم می رسد چرا که نیمی دیگر به طرح فروش خودرو مادران اختصاص می یابد. – خودرو در بازار ایران حالا چندنرخی است. نرخ خودرو در کارخانه با نرخ خودرو در بازار فاصله ای بسیار معنادار دارد و در این میان عرضه خودروها در بورس نیز نرخ سومی را برای …
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع