گزارش وزیر صمت به رییس جمهور درباره واگذاری خودرو خارج از ضوابط به برخی دستگاه ها


 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین در مورد دستور رییس جمهور برای پیگیری فروش خودرو به برخی دستگاه ها، – وزیر صمت گفت: برخی دستگاه ها برخلاف ضوابط تعیین شده خودرو دریافت کرده اند و وزارت صمت به محض کشف تخلف، طی گزارشی موارد را به رییس جمهوری ارائه کرد.

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین در مورد دستور رییس جمهور برای پیگیری فروش خودرو به برخی دستگاه ها، اظهار داشت: برخی دستگاه ها برخلاف ضوابط تعیین شده خودرو دریافت کرده اند که وزارت صمت به محض کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رییس جمهور ارائه کرد.

وزیر صمت بیان داشت: آیت الله رییسی نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری ماموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه ها، با متخلفان برخورد کند.

فاطمی امین اظهار داشت: از امروز وزارت صمت بررسی های جامعی در این زمینه را شروع کرده و پس از گردآوری همه اطلاعات فروش شرکت های خودروساز، گزارش کاملی به رییس جمهور ارائه خواهد کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه یکشنبه هیات دولت، رییس جمهور با اشاره به گزارش سایت قطره و به نقل ازهایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاه ها، خارج از ضوابطمنبع