گروه خودروسازی سایپا در مسیر رشد/ افزایش تولید خودرو در گروه سایپا

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع