کیفیت هوای پایتخت؛ «قابل قبول» | بر اساس اعلام شرکت کنترل


بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با توجه به کاهش تردد خودرو ها طی امروز، کیفیت هوای پایتخت در بیشتر مناطق در محدوده قابل قبول قرار دارد.


کلید واژه ها: هوای پایتخت – کیفیت – پایتخت – هوای – کنترل کیفیت – تردد خودرو – کاهش تردد – قابل – مناطق – اعلام – خودرو – کنترل – قرار – کاهش – تردد – شرکت – اساسمنبع