کندی در پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان/ واردات لنت ترمز با وجود تولید داخل

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع