کلاهبرداری با فسخ قرارداد خرید خودرو | جانشین پلیس پیشگیری


کلید واژه ها: فسخ قرارداد – کلاهبردار – قرارداد – خرید خودرو – خودرو – پلیس پیشگیری – کلاهبرداران – خرید – دستگیری – پیشگیری – جانشین – هزینه – چیتگر – اقدام – باند – پلیس – حرفه – محلهمنبع

جانشین پلیس پیشگیری از دستگیری باند کلاهبردار حرفه ای در محله چیتگر خبر داد و گفت: کلاهبرداران با خرید خودرو و ایجاد نقص عمدی در خودرو نسبت به فسخ قرارداد اقدام و هزینه فسخ قرارداد را اخذ می کردند.