کاهش 5 تا 15 میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای داخلی

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع