کاهش 17 میلیونی قیمت این خودرو ! | در خبر زیر قیمت روز انواع

– ” قیمت کوییک دنده ای 1401 به 203 میلیون رسیده است که نسبت به سه هفته گذشته 12 میلیون ارزان شد.

کلید واژه ها: میلیون – کوییک – گذشته – ارزان – قیمت – هفته – اتوماتیک – مشاهده – تومان – اعلام – بازار – خودرو – انواع – پلاس – ارزشمنبع

کوییک دنده ای S مدل 1400 نیز 213خریدوفروش می شود که نسبت به سه هفته گذشته 13 میلیون ارزان شده است.

همچنین ارزش کوییک دنده ای R مدل 1401 نیز 205 میلیون اعلام شده است که نسبت به دو هفته گذشته 17 میلیون ارزان شده است.

قیمت کوییک اتوماتیک پلاس مدل 1400 به 301 میلیون تومان رسیده است که نسبت به سه هفته گذشته 10 میلیون ارزان شده است.

در خبر زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده می کنید.