کاهش واسطه گری در بازار خودرو هدف شورای رقابت

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع