کاهش مصرف بنزین در خراسان جنوبی / جولان خودروهای شوتی در جایگاه های سوخت استان

خبرگزاری فارس با محمدرضا عابدانی، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی، در مورد علل اجرایی این طرح و پیامدهایی که اجرای آن در استان داشت به گفت وگو نشست.

این طرح از همان ابتدای شروع منتقدانی داشت چرا که در برخی از استان های مرزی همجوار خراسان جنوبی، مانند خراسان رضوی به اجرا در نیامد؛ اعمال این محدودیت داد، اغلب کاربران جاده ای و داخل شهری را به ویژه در زمان برودت بی سابقه دما در خراسان جنوبی در آورد.

– خبرگزاری فارس – خراسان جنوبی؛ مسئولان برای این که بتوانند سوخت خراسان جنوبی را تامین کنند و از همه مهم تر مصرف بی رویه را مهار و قاچاق فرآورده های نفتی در استان را کنترل کنند از مرداد ماه امسال اقدام به طرح محدودیت سوخت گیری یعنی سوخت گیری به اندازه 20 لیتر کردند.

وی در ابتدا به میانگین آمار رشد مصرف سوخت در کشور که حدود 20 درصد است اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از دلایل تصمیم گیری برای اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در جایگاه ها، رسیدن رشد مصرف استان به حدود 50 درصد بود.منبع

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی ادامه داد: اگر طرح مدیریت مصرف بنزین را اجرا نمی کردیم، روزانه توزیع بیش از 300 هزار لیتر بنزین را در استان خراسان جنوبی شاهد بودیم.