کاهش قیمت مونتاژی ها در بازار خودرو+ جدولارزیابی بازار خودروهای وارداتی نشان دهنده آن است که این خودروها در هفته سپری شده با افت 50 تا 250 میلیون تومان قیمت گذاری شدند؛ افتی که فعالان بازار آن را به خبر تصویب قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت نسبت می دهند؛ – به گزارش تیتر یک اقتصاد: ارزیابی بازار خودروهای …
منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع