کاهش شدید قیمت خودرو در بازار!+جدول قیمت

قیمت روز خودرو

خودروهای تیبا نیز در این مدت ارزان شدند؛ تیبا ۲ مدل ۱۴۰۱ از ۲۰۵ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲۰۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۱۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای ساینا نیز در این مدت از نوسانات قیمتی در امان نبوده‌اند؛ ساینا دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ از ۲۰۲ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۱۹۵ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای سمند اما در این مدت از نوسانات قیمتی در امان بوده اند و در این بین خودروهای دنا ریزش قیمت گسترده‌ای را در این مدت تجربه کردند به طوری که از دنا معمولی تا دنا توربوپلاس اتوماتیک در این مدت ارزان شدند؛ دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ از ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۳۹۵ میلیون تومان رسیده است.

 منبع

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۳۵۳ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است و پژو پارس مدل ۱۴۰۱ نیز از ۳۶۷ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از آن است که خودروهای پراید از ابتدای هفته تاکنون از این نوسانات قیمتی در امان مانده‌اند و در بین خودروهای پژو اما در این مدت ریزش قیمت‌ها اتفاق افتاده است؛ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۷۸ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲۷۶ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۲۸۶ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۱ ان نیز از ۲۹۸ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است.

مونتاژی‌های پژو نیز در این مدت ارزان شدند به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل۱۳۹۹ از یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است.