کاهش سیاست های انقباضی بانک مرکزی و عدم تغییر مسیر بورس

آمارهای مردادماه بانک مرکزی، حاکی از کاهش سیاست های انقباضی این بانک است که به نظر می رسد این عمل آنچنان هم به داد بازار سرمایه نرسیده و نتوانسته آنطور که باید و شاید جلوی ریزش بورس را بگیرد.

– نرخ ارز” و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی های صنایع برای توسعه فعالیت ، واگذاری سهام در شرکت های خودروسازی ، اتخاذ تصمیمات برای شرکت های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده نام برده شده است.

همانطور که در نمودار پایین مشاهده می کنید می توان گفت تقریبا در دوازده ماه گذشته تاکنون و با اهتمام و توجهی که بانک مرکزی به کنترل پایه پولی و کنترل نقدینگی داشته، رشد پایه پولی همواره نزولی بوده است، اما بعد از یک سال در مردادماه سال جاری رشد پایه پولی نسبت به گذشته دوباره به مدار صعود برگشته است.

این موضوع وقتی شفاف تر می شود که به روند تغییرات پایه پولی در ماه های اخیر نگاه دقیق و کارشناسی داشته باشیم.

با همه این اوصاف روند نزولی شاخص کل و سهام شرکت های بزرگ تغییر خاصی نکرد و متاسفانه خط حمایتی 1.

4 واحد نیز در اواسط شهریور ماه از دست رفت.

با وجود کوتاه آمدن بانک مرکزی از سیاست های انقباضی خود همچنان شاهد تغییر روند خاصی در بازار سرمایه نبوده ایم.

خنثی سازی سیاست ضدتورمی بانک مرکزی و عدم تغییر مسیر بازار سهاممهمترین بند مکاتبه تیرماه رییس سازمان بورس با معاون اول رییس جمهور موضوع کنترل نرخ سود بین بانکی بود.

بر این اساس بانک مرکزی برای انصراف از سیاست انقباضی خود به منظور تحریک بازار سرمایه تحت فشار قرار گرفت.

6 میلیون واحدی روند نزولی 4 ماهه شاخص کل آغاز شده و هم اکنون (هفته اول مهر ماه ) شاخص کل در محدوده 1.

البته با انتشار آمارهای مردادماه بانک مرکزی، می توان گفت بانک مرکزی تا حدودی سیاست های انقباضی خود را کنار گذاشته است.

کلید واژه ها: قیمت گذاری – بانک مرکزی – شرکت های خودروسازی – بانک – بنگاه های اقتصادی – قیمت گذاری دستوری – فرمول قیمت گذاری – اقتصادی – سود بین بانکی – بازار سرمایه – واگذاری سهام – مرکزی – بازار – سیاست – بازار سهام – خودروسازی – بورس – قیمت – کاهش – محور – شرکت – سهام – قطعی برق – واگذاری – تصمیمات – اروپایی – تابستان – نرخ سود – سرمایه – فعالیتمنبع

لازم به ذکر است در حدود 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال، تحت تاثیر اقدامات کنترلی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، رشد پایه پولی از حدود 42 درصد به محدوده 24 درصد کاهش یافته بود.

در پایان این نامه 7 صفحه ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی ها در بازار سهام نیز در 6 محور با عنوان تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده ، حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز ، حذف قیمت گذاری دستوری ، شفاف شدن روابط مالی فیما بین دولت و بنگاه های اقتصادی ، تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها و واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار ارائه شده است.

این موضوع به لحاظ روانی فعالان بازار سهام را با ابهامات بسیار پیچیده رو به رو کرده و سازمان بورس نیز هم اکنون هیچ گونه توجیهی برای پاسخ به شرایط جدید بازار سهام ندارد.

این در حالیست که بانک مرکزی تحت فشارهای وزارت اقتصاد سیاست انقباضی خود را کاهش داده و رشد پایه پولی در مردادماه به بالای 30 درصد افزایش یافته است.

تزریق 17 هزار میلیارد تومان منابع نقد برای بازخرید اوراق و رشد سایر اجزای پایه پولیبر این اساس بانک مرکزی حدود 17 هزار میلیارد تومان منابع نقد برای بازخرید اوراق در بازار بین بانکی تزریق کرد و در پی این اقدام هرچند نرخ سود بین بانکی در محدود 20 درصد تثبیت شد اما به یک باره پایه پولی و نقدینگی در مردادماه بر خلاف ماه های گذشته وارد یک مدار صعودی شدند و تمام اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به کار بسته بود، با چالش روبرو شد.

330 هزار واحدی قرار گرفته است.

به بیان دیگر می توان اینطور گفت که شاید مهمترین اقدام ریاست سازمان بورس، پیگیری های وی برای کاهش نرخ سود بین بانکی در تیر و مرداد امسال باشد، بعد از شروع یک روند صعودی از فروردین ماه امسال و رشد شاخص کل تا محدوده 1.