کاهش تولید خودرو در ایستگاه کمبود تراشه ها| تویوتا به هدف تولید ماهانه ۹۰۰ هزار دستگاه نمی رسد

گفتنی است افزایش تورم، ‌افزایش نرخ بهره و خطرات فزاینده رکود اقتصادی در بازارهای اصلی چشم انداز تقاضا را تیره کرده است. این درحالی است که همچنان سایه کاهش تولید به دلیل اثرات بلند مدت شیوع بیماری کرونا هم مزید بر علت شده تا خودروسازان نتوانند به اهداف خود برای تولید دست یابند.منبع

این درحالی است که در این خصوص شرکت خودروسازی تویوتا اظهار نظر مشخصی نکرده اما بر اساس بررسی های انجام شده از سوی رویترز تولید در پنج ماه اول سال مالی جاری ۶.۷ درصد کمتر از برنامه اولیه این شرکت بوده است.

بنابراین به نظر می رسد شرکت خودروسازی تویوتا نه تنها نتواند به اهداف پیش بینی شده اواخر ماه گذشته دست یابد بلکه حتی تولید در این شرکت کمتر از میانگین برنامه تولید ماهانه یعنی ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو باشد. هدف گذاری ای که برای ماه های سپتامبر تا نوامبر شده بود.

البته به تازگی شرکت های خودروسازی ژاپنی مدعی شده اند که معضل کمبود تراشه را کاهش می دهند و همین باعث می شود آن ها به زودی به اهداف تولید خود دست یابند و دوباره تیراژ تولید خودرو از سوی خودروسازان ژاپنی به خصوص در نیمه دوم سال مالی افزایش یابد و محدودیت های نیمه اول سال نیز جبران شود.

این شرکت ژاپنی در مورد اینکه آیا می تواند به هدف تولید خود یعنی رکورد ۹.۷ میلیون خودرو پایبند باشد، پس از دست یافتن به اهداف موقت خود در چهار ماه اول سال مالی که از آوریل آغاز شده، ‌ مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس خودروسازی تویوتا در ماه آگوست موفق به افزایش تولید شده اما با وجود این موفقیت انتظار می رود تولید خودرو در ماه های اکتبر و نوامبر در هر کدام از ماه ها در حدود ۸۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو باشد.

بازار؛ ‌ گروه خودرو: شرکت خودروسازی تویوتا به تازگی اعلام کرده است که به دلیل کمبود جهانی قطعات نیمه هادی این احتمال وجود دارد که به هدف گذاری قبلی خود در تیراژ تولید دست نیابد؛ چرا که پیش بینی می شود کمبود مداوم تراشه ها باعث شود این شرکت به رغم تلاش در افزایش فروش در بازار جهانی، از برنامه تولید خود باز بماند.