کاهش بیش از 40 واحدی شاخص کل بورس | شاخص کل بورس در 30 دقیقه

شاخص کل بورس در 30 دقیقه ابتدایی بازار معاملات امروز (سه شنبه سوم آبان) با 40 واحد کاهش، به عدد یک میلیون و 277 واحد رسید.

– خبرگزاری آریا-شاخص کل بورس در 30 دقیقه ابتدایی بازار معاملات امروز (سه شنبه سوم آبان) با 40 واحد کاهش، به عدد یک میلیون و 277 واحد رسید.

نماد های شبندر، خودرو و شتران بیشترین اثر افزایشی و نماد های رمپنا، وپاسار، پارس و کگل بیشترین اثر کاهشی را بر بازار امروز داشتند.

کلید واژه ها: شاخص کل بورس – واحد – نماد – شاخص کل – بازار – امروز – شاخص – خبرگزاری – ابتدایی – بیشترین – معاملات – در بازار امروز – بورس – میلیون – شتران – برابر – خودرو – دقیقه – شنبه – افزایشی – گزارش – واحدی – فروش – هزار – قرار – پارس – خرید – منفیمنبع

204 نماد مثبت در برابر 378 نماد منفی و 31 نماد خرید در برابر 58 نماد فروش در بازار امروز قرار داشتند.

همچنین شبندر، شپنا، فولاد، خگستر، خودرو، شتران و سابیک از نماد های پرتراکنش امروز بازار بودند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری آریا، شاخص کل برمعیار هم وزن نیز با 103 واحد کاهش، به عدد 373 هزار و 134 واحد رسید.