چند درصد ایرانی ها می توانند ماشین بخرند؟براساس آمارهایی که وزارت صمت از تقسیم بندی دهک های بازار خودروی کشور منتشر کرده، حدود 48/9 درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از 200 میلیون تومان را ندارند این آمارها باعث برداشت های متفاوتی بین کاربران شبکه های اجتماعی شد بعضی ها این آمار را … – براساس آمارهایی که وزارت صمت از تقسیم بندی دهک های بازار خودروی کشور منتشر کرده، حدود 48/9 درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از 200 میلیون تومان را ندارند این آمارها باعث برداشت های متفاوتی بین کاربران شبکه های اجتماعی شد بعضی ها این آمار را تأسف آور و نشان دهنده ضعف قدرت خرید ایرانی ها می دانستند عده ای هم آن را مناسب ارزیابی می کردند. بخش زیادی از این اختلاف ها به این دلیل بود که بسیاری از کاربران توجه نکرده بودند که این آمار بر اساس نفرات است و نه خانوار اما آنچه عده کمی به آن توجه کردند کاهشی بودن قدرت خرید اتومبیل بین ایرانی ها بود که نشانه دقیق تری از کاهش توان اقتصادی خانواده ها است.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع