چرا روغن موتور گران شده است؟گرانی روغن موتور و بازار داغ روغن های تقلبی هزینه های سنگینی را بر روی دست صاحبان خودرو گذاشته است. –
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع