چرا در موج ریزش قیمت خودرو قیمت پراید زیر 200 میلیون نیامد؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع