پیک بامدادی 1401/09/08صبح سه شنبه هشتم آذرماه تون به خیر و به مهر باشه انشالله. در خدمتتون هستیم از این لحظه با پیک بامدادی امروز. مهلت یک هفته ای برای شناسه دار کردن قطعات مانده در فروشگاه های قطعات یدکی خودرو و افزایش برداشت از بانک مرکزی از جمله موضوعاتی است که در پیک بامدادی امروز می شنوید . –
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع