پیش بینی مهم برای خودرو در سال 1402اینکه صنعت و بازار خودروی ایران سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت و سرنوشت تولید و منحنی قیمت چه خواهد شد، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. – سال 1401 هرچند با رشد تولید خودرو همراه بود، با این حال بازار شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید و منحنی قیمت نیز به شکلی نجومی …
منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع