پیش بینی قیمت خودرو در روز های آیندههرچند گمانه زنی می شود که قیمت خودرو به دلیل گرانی دلار افزایشی شود، اما برخی دیگر از کارشناسان از ثبات قیمت ها سخن می گویند. اما سوال اصلی این است که در این شرایط خودرو بخریم یا منتظر ارزان شدن قیمت خودرو بمانیم؟ –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع