پلیس راهور: کاهش جانباختگان تصادفات با واردات خودرو/ برگ سبز 60 درصد هزینه های مردم را کاهش دادزمانی که در سال 85 واردات خودرو آزاد شد این موضوع تأثیر مستقیم بر خودروهای تولید داخل داشت و حتی کشته های ما نیز کاهش پیدا کرد. – وی به تعیین سن فرسودگی خودرو در قانون نیز اشاره کرد و گفت: قانون آمده و سن فرسودگی خودرو را مشخص کرده اما از آن طرف یک نفر رفته و در دیوان عدالت شکایت کرده که معاینه فنی باید معیار باشد. کدام معاینه فنی وقتی در همین اطراف تهران سیخ کباب را وارد اگزوز می کنند و مثلا با آن تست چهارگاز می گیرند من نمی توانم چشمم را روی این موارد ببندم. گاهی برخی از این شرکت های معاینه فنی ما را دعوت می کنند و می گویند از ما حمایت کنید. چه حمایتی باید بکنیم وقتی در طرف دیگر جان و ایمنی مردم وسط است. خب این ها را به خاطر پولش می گویند اما جان مردم مهمتر است. هادیانفر به آمار مرگ کودکان در حوادث رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: 18 درصد از فوتی های ما در تصادفات رانندگی کمتر از 18 سال دارند. این ها چه گناهی کرده اند که باید آینده شان این طور تباه شود. چند وقت پیش از یک بیمارستان بازدید کردم. در آنجا فردی بود که می گفت 20 سال است درگیر درمان عوارض ناشی از تصادفات است و بیش از 20 عمل سنگین جراحی انجام داده است. به این ها باید توجه شود. رییس پلیس راهور فراجا به حمایت های مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان مبنی بر ارتقاء ایمنی تولیدات داخل نیز
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع