پروژه افزایش طول عمر باتری های سرب کربن پیشرفته در جهاد دانشگاهی تهران کلید خورد

وی با بیان این که به علت گستردگی و تنوع مصرف این نوع باتری، تحقیقات فراوانی در دنیا برای افزایش کیفیت این باتری ها در حال انجام است، ادامه داد: شرکت های ایرانی هم سابقه طولانی در تولید این نوع باتری دارند و سرمایه گذاری خوبی برای ارتقای کیفیت محصولات خود انجام می دهند.

این پروژه در قالب یک قرارداد تحقیقاتی با کارفرمای ایرانی انجام می شودقاسمی با بیان این که این پروژه در قالب یک قرارداد تحقیقاتی با کارفرمای ایرانی انجام می شود، تمنبع

پروژه بهینه سازی خمیر منفی مورد استفاده در باتری های ایستا نظیر باتری های خودرو، باتری های مصرفی در نیروگاه ها و مراکز مخابراتی و .

با هدف افزایش کیفیت و طول عمر این قبیل باتری ها در سازمان جهاد دانشگاهی تهران انجام می شود.

با هدف افزایش کیفیت و طول عمر این قبیل باتری ها در سازمان جهاد دانشگاهی تهران انجام می شود.

دکتر محمدهادی قاسمی در این باره اظهار کرد: باتری های سرب ـ اسید پیشینه ای طولانی در ذخیره سازی انرژی دارند و می توان آنها را برای طیف گسترده ای از کاربردها استفاده کرد.

– ؛ مجری پروژه بهینه سازی کیفیت و افزایش طول عمر باتری های سرب ـ کربن پیشرفته اظهار کرد: پروژه بهینه سازی خمیر منفی مورد استفاده در باتری های ایستا نظیر باتری های خودرو، باتری های مصرفی در نیروگاه ها و مراکز مخابراتی و .