پایان عمر خودروهای فسیلی در چه کشورهایی سال 2030 است؟ /80 مدل خودروی الکتریکی تا سال 2025 در فولکسن واگن

منبع خبر: پیام نفت
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع