وقتی امیر جعفری برای اکران فیلم کفش های پسرش را می پوشد!

 منبع آیین جعفری پسر امیر جعفری عکس باباشو استوری کرده و نوشته ولی کاش کفش منو نمیپوشیدی پدر

آیین جعفری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

ظاهرا امیر جعفری که برای اکران سریال یاغی رفته شیراز کفش پسرشو پوشیده

وقتی امیر جعفری برای اکران فیلم کفش های پسرش را می پوشد!