وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه قیمت خودروی شورای رقابت است

امروز شورای رقابت افزایش جدید قیمت خودروهای غیرمونتاژی را به تصویب رساند و وظیفه وزارت صمت هم اجرای مصوبه شورای رقابت است.

در این پیام آمده است: امروز شورای رقابت افزایش قیمت جدید خودروهای غیرمونتاژی را به تصویب رساند و قیمت هر محصول باید بتواند تولید و تقاضای آن محصول (بازار) را تنظیم کند؛ برای شورای رقابت در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق داریم.

براساس توییت منتشر شده از سوی سخنگوی وزارت صمت عنوان شده است که وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است که این جمله اینمنبع

وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است که به آن اهتمام خواهیم داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس اگرچه مدتی است که بحث افزایش قیمت و تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری مطرح است و امروز نیز در جلسه 557 شورای رقابت قیمت های جدید، مصوب شد، اما ظاهراً وظیفه اعلام قیمت های جدید خودروهای داخلی را هنوز نه وزارت صمت و نه شورای رقابت برعهده نگرفته اند؛ وزارت صمت متولی اعلام قیمت های جدید خودرو را شورای رقابت می داند و شورای رقابت نیز متولی این امر را وزارت صمت می داند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود با اشاره به تصویب افزایش قیمت خودروهای غیرمونتاژی در جلسه امروز شورای رقابت، نوشت: وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است.