وظیفه وزارتخانه اجرای مصوبه قیمت خودروی شورای رقابت است

در این پیام آمده است: امروز شورای رقابت افزایش قیمت جدید خودرو های غیرمونتاژی را به تصویب رساند و قیمت هر محصول باید بتواند تولید و تقاضای آن محصول (بازار) را تنظیم کند؛ برای شورای رقابت در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق داریم.

وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است که به آن اهتمام خواهیم داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود با اشاره به تصویب افزایش قیمت خودرو های غیرمونتاژی در جلسه امروز شورای رقابت، – سخنگوی وزارت صمت گفت: امروز شورای رقابت افزایش جدید قیمت خودرو های غیرمونتاژی را به تصویب رساند و وظیفه وزارت صمت هم اجرای مصوبه شورای رقابت است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس اگرچه مدتی است که بحث افزایش قیمت و تعیین قیمت خودرو های مشمول قیمت گذاری مطرح است و امروز نیز در جلسه 557 شورای رقابت قیمت های جدید، مصوب شد، اما ظاهرا وظیفه اعلام قیمت های جدید خودرو های داخلی را هنوز نه وزارت صمت و نه شورای رقابت برعهده نگرفته اند؛ وزارت صمت متولی اعلام قیمت های جدیمنبع

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود با اشاره به تصویب افزایش قیمت خودرو های غیرمونتاژی در جلسه امروز شورای رقابت، نوشت: وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است.