وظیفه وزارتخانه اجرای مصوبه قیمت خودروی شورای رقابت است

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود با اشاره به تصویب افزایش قیمت خودرو های غیرمونتاژی در جلسه امروز شورای رقابت، نوشت: وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود با اشاره به تصویب افزایش قیمت خودرو های غیرمونتاژی در جلسه امروز شورای رقابت، – سخنگوی وزارت صمت گفت: امروز شورای رقابت افزایش جدید قیمت خودرو های غیرمونتاژی را به تصویب رساند و وظیفه وزارت صمت هم اجرای مصوبه شورای رقابت است.

وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است که به آن اهتمام خواهیم داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس اگرچه مدتی است که بحث افزایش قیمت و تعیین قیمت خودرو های مشمول قیمت گذاری مطرح است و امروز نیز در جلسه 557 شورای رقابت قیمت های جدید، مصوب شد، اما ظاهرا وظیفه اعلام قیمت های جدید خودرو های داخلی را هنوز نه وزارت صمت و نه شورای رقابت برعهده نگرفته اند؛ وزارت صمت متولی اعلام قیمت های جدی



منبع

در این پیام آمده است: امروز شورای رقابت افزایش قیمت جدید خودرو های غیرمونتاژی را به تصویب رساند و قیمت هر محصول باید بتواند تولید و تقاضای آن محصول (بازار) را تنظیم کند؛ برای شورای رقابت در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق داریم.