وضعیت ولصنم برای سرمایه گذاری مساعد استگزارش تحلیلی از وضعیت نماد ولصنم را در این مطلب می خوانید. – به گزارش ولصنم ) در بورس فعالیت دارد؛ فعالیت های لیزینگ صنعت و معدن، عمدتا در قالب اعطای تسهیلات در خصوص خرید خودروهای سنگین و خودروهای سواری است. متوسط نرخ رشد فصلی مانده تسهیلات اعطایی، از فصل دوم سال 1399 به بعد محاسبه شده و با توجه به متوسط نرخ رشد فصلی و میانگین نسبت درآمد به مانده تسهیلات از خرداد ماه سال 1399، مانده تسهیلات اعطایی و درآمد عملیاتی حاصل از فعالیت های لیزینگی پیش بینی شده است. نکته مهم در درآمد سرمایه گذاری (بخش غیرعملیاتی) ولصنم، سرمایه گذاری 10 درصدی در شرکت گروه سرمایه گذاری آتی دماوند است. که با توجه به درصد تقسیم سودخالص سال های قبل، برای سال 1401 و 1402 برآورد درامد حاصل از سرمایه گذاری ها محاسبه شده است. بر این اساس P/E Forward معادل 5.4 برآورد شده که پایینتر از نسبت P/E آینده نگر کل بازار است و به طور کلی وضعیت لیزینگ صنعت و معدن مساعد ارزیابی است.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع