وزیر صمت: کاهش قیمت ها همچنان ادامه دارد!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع