وزارت صمت: 952 هزار خودرو امسال تولید شد

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع