ورود بازیگران جدید خودرویی

رضا فاطمی امین در مورد تمرکز تولید در ایران خودرو و سایپا گفت: در حال حاضر تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور متمرکز است و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط آنها انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی دارند.

براساس برنامه اعلامی وزارت صمت مجموع شرکت های خودروساز، چه سواری و چه تجاری، در سال جاری باید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. سهم ایران خودرو و سایپا به همراه زیر مجموعه های این دو شرکت یک میلیون و 400 هزار دستگاه در نظر گرفته شده است. سایر خودروساز نیز باید 200 هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود را در خطوط تولید تکمیل کنند. بنابراین سهم آنها از تولید کل امسال حدود 12 درصد در نظر گرفته شده است. چنانچه وزارت صمت قصد داشته باشد با توجه به هدف گذاری تولید در سه سال آینده این 12 درصد را به 30 درصد برساند، باید خودروسازان خصوصی در سال 1404 حدود 900 هزار دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند. این در حالیست که طبق آمارهای منتشر شده خودروسازان خصوصی در پایان سال گذشته در مجموع حول و حوش 50 هزار دستگاه تولید کردند بنابراین تولید 200 هزار دستگاهی تا پایان امسال نیز به نوعی سنگ بزرگ محسوب شده و بعید است خصوصی سازان بتوانند آن را نهایی کنند با این حال سیاست گذار خودرویی بر هدف گذاری خود اصرار دارد. به نظر می رسد اصرار وزارت صمت در این ارتباط به دلیل ایجاد تنوع در بازار خودرویی باشد که در حال حاضر 90 درصد آن در انحصار ایران خودرو و سایپا قرار دارد.

 منبع

وزیر صمت گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. از این طریق از تمرکز تولید کاسته می شود.

اکو ایران : وزارت صمت از کاهش سهم ایران خودرو و سایپا خبر داد.

به گزارش مهر، وزیر صمت می گوید: طبق برنامه‌های تدوین شده، تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید باید به ۳ میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگر غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد.

وی گفت: در صورت تحقق این برنامه، سهم بازار خودروسازان دیگر افزایش خواهد یافت و این امکان فراهم خواهد شد تا آنها هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند.