ورودی تولید خودرو‌های ما به دهنه قیف تبدیل شده است


سردار هادیانفر اظهار کرد: پلیس راهور ۵۲ درصد از خدمات انتظامی کل کشور را بر عهده دارد. انعکاس خدمات و خبر‌ها بسیار مهم است و موفقیت و حاکمیت تنها با حضور خبرنگاران میسر خواهد بود.

وی ادامه داد: خبرنگاران در جمهوری اسلامی کاملا با خارجی متفاوت هستند؛ همپای مردم، انقلاب را پیروز کردند همچنین این عزیزان سرمایه اصلی کشور هستند و رسالت آن‌ها بسیار مهم است.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: ورودی تولید خودرو‌های ما به دهنه قیف تبدیل شده و هیچ کس به فکر درست کردن آن نیست، تا چه زمانی باید سکوت کنیم!.

او افزود: سال ٨٣، پنج هزار و ٢٠٠ نقطه حادثه خیز داشتیم در سال ٩٥ هم همین مورد‌ها بود، این نقاط کشته می‌دهند، آن موقع به ما می‌گفتند اسم خودرو‌های تصادفی را اعلام نکنید زیرا تولید دچار مشکل می‌شود.

سردار هادیانفر گفت: همه دولت‌ها مسئول بودند، چرا رسیدگی نکردید؟ چرا در ٨ سال گذشته در یکی از کمیسیون‌ها هم شرکت نکردید؟. اگر دولت بخواهد، ۵۰ درصد مسئله حل خواهد شد. چرا وزارت بهداشت هیچ گام مثبتی برای تصادفات بر نمی‌دارد با صلوات که کاری انجام نمی‌شود.

پیشنهاد معاینه فنی به پلیس راهور برای کسب درآمد

سردار هادیانفر ادامه داد: ساختار معاینه فنی باید اصلاح شود، این موضوع با جان مردم سروکار دارد. من نمی‌توانم برای درآمد معاینه فنی، چشمم را بر روی جان مردم ببندم.

او گفت: معاینه فنی من را دعوت کرده و پیشنهاد می‌دهد که از آن‌ها حمایت کنم و تنها به دلیل پول این صحبت را می‌کند.

رئیس پلیس راهور فراجا تاکید کرد: ۱۸ درصد از جانباختگان تصادفات کشور، زیر ۱۸ سال هستند/ باشگاه خبرنگاران جوانمنبع