والدین صاحب خودرو به کمک سرویس های مدارس مشهد بیایند | مدیرعامل

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد گفت: نرخ نهایی سرویس مدارس، مصوب شورای شهر توسط فرمانداری تایید و ابلاغ شد، این نرخ نسبت به سال گذشته 35درصد افزایش دارد.


کلید واژه ها: سازمان تاکسیرانی – مدارس – سرویس – مدارس مشهد – تاکسیرانی – فرمانداری – شورای شهر – مدیرعامل – مشهد – افزایش – سازمان – نهایی – خودرو – ابلاغ – گذشته – شورای – تایید – توسط – صاحب – مصوبمنبع