واسطه های بین قطعه ساز و خودروساز باعث افزایش قیمت می شوند

کلید واژه ها: خودرو – اقتصادی – توزیع عادلانه – افزایش قیمت – عبدالله – خانوار – خودروساز – نمایشگاه – خبرگزاری – توکلی – قطعه ساز – ایران – عادلانه – برنامه – فاقد – صنعت – افزایش – درصد – تحول – گزارش – توزیع – بازار – واسطه – قرار – شوند – گروه – قیمت – قطعه – خودرویی – ایرانیمنبع

وی اضافه کرد: از سال 97 ظرفیت تولید ما کاهش یافت و به نصف رسید و حتی آنچه تولید می شد هم کامل نبود و در پارکینگ ها می ماند.

وی افزود: شاخص هایی نظیر نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و نیروی مهندسی فراوان باعث شده تا ما ظرفیت افزایش تولید و رشد صنعت خودرو را نسبت به شرکت های خارجی داشته باشیم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالله توکلی لاهیجانی در نمایشگاه برنامه تحولی در صنعت خودروی ایران اظهار کرد: توزیع عادلانه در خودرو وجود ندارد و بیش از 50 درصد خانوار ها فاقد خودرو هستند که علت هم نبود خودرو های اقتصادی در بازار است؛ – ” عبدالله توکلی لاهیجانی با بیان اینکه بیش از 50 درصد خانوار های ایرانی فاقد خودرو هستند، گفت: واسطه هایی بین قطعه ساز و خودروساز قرار دارد که باعث افزایش قیمت می شوند.

همچنین در خودرو های اقتصادی باید وزن خودرو را کاهش داد در حالی که نباید از امکانات و تجهیزات آن کاست.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: ما اکنون با تولید سالانه حدود 900 هزار خودرو، رتبه هجدهم دنیا در تولید خودرو را داریم و هدف گذاری شده تا به تولید 3 میلیون دستگاه در سال برسیم.

توکلی اضافه کرد: خودروساز و قطعه ساز قرارداد بلندمدت و تعاملی با هم ندارند ضمن اینکه قطعه سازانِ یک محصول در طول سال های مختلف تغییر می کنند و واسطه هایی بین قطعه ساز و خودروساز قرار دارد که باعث افزایش قیمت می شوند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: در خودرو های اقتصادی مصرف سوخت در کمترین میزان قرار دارد و این موضوع با وزن خودرو در ارتباط است.

توکلی گفت: ما در قوای محرکه ظرفیت تولید برای 2 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو را داریم و در خط بدنه هم این ظرفیت ها برای رسیدن به هدف 3 میلیون دستگاه در سال وجود دارد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالله توکلی لاهیجانی در نمایشگاه برنامه تحولی در صنعت خودروی ایران اظهار کرد: توزیع عادلانه در خودرو وجود ندارد و بیش از 50 درصد خانوار ها فاقد خودرو هستند که علت هم نبود خودرو های اقتصادی در بازار است؛ بنابراین در طرح تحول صنعت خودرو، بحث خودرو های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.