وارداتی ها گران شدند؛ داخلی ها ارزان/ پیش بینی روند قیمتی در بازار خودروبررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از به حداقل رسیدن نوسانات در بین خودروهای داخلی و از طرف دیگر صعودی شدن روند قیمتی در بین خودروهای وارداتی است. –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع