هر خودرو چقدر گران شد؟


مجددا تکانه ای صعودی وارد بازار خودرو شد و شیب افزایش قیمت ها افزایش پیدا کرد.

هر خودرو در جدیدترین موج افزایش قیمت چقدر گران شد؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
منبع