هر خودرو چقدر گران شد؟

هر خودرو در جدیدترین موج افزایش قیمت چقدر گران شد؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
منبع

مجددا تکانه ای صعودی وارد بازار خودرو شد و شیب افزایش قیمت ها افزایش پیدا کرد.