نوسان قیمت ارز عامل زیان قطعه ساز| قیمت گذاری دستوری خودرو چالشی برای مانور تولید کننده

قاسم کاهه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به بخش وارداتی مواد اولیه تولید خود گفت: باتغییر قیمت ارز محصول نهایی ما هم افزایش قیمت پیدا می کند ولی خودرو ساز بلافاصله نمی تواند افزایش قیمت داشته باشد لذا زیان آن متوجه قطعه ساز می شود.منبع