نوسانات قیمتی در بازار خودرو بالا گرفتروند قیمت ها در بازار خودرو جهشی شد. جالب آنجا بود که در برخی از خودرو ها شاهد افزایش 2 تا 6 میلیون تومانی برخی از خودرو ها در بازار بودیم و در مقابل برخی خودرو ها نیز افت 2 تا 4 میلیون تومانی کردند. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع