نقش تخصص و تجربه شهردار در کاهش نابودی عمر و زندگی تهرانی ها

(با فرض رفت و برگشت حدود ده میلیون سفر) چنانچه متوسط زمان سفرهای درون شهری برای رفت و برگشت(با خوروهای شخصی و عمومی) را دو ساعت در نظر بگیریم مفهوم آن این است که روزانه بیست میلیون ساعت و سالانه حداقل شش میلیارد ساعت از عمر مردم شریف تهران در ترافیک با رنج و عذاب و فشارهای ناشی از ترافیک نابود می شود.

این میزان صرفا تلفات و خسارتهای مستقیم ترافیک است مرگهای زود رس و کاهش عمر از یک روز تا یک سال و ده سال را نیز بر این خسارتهای سنگین و جبران ناپذیر اضافه نمایید با عمق فاجعه بیشتر پی ببریم.

کلید واژه ها: روزانه – میلیون – درون شهر – تهران – ترافیک – درون شهری – بیست – ساعت – درون – زندگی – متوسط – برگشت – شهر تهران – تهرانی ها – کاهش – شهری – حدود – درصد – مردم – کاهش عمر – کل زندگی – میلیارد – مستقیم – سالانه – نابودی – شهردار – تهرانی – مفهوم – تلفات – سنگینمنبع

با لحاظ متوسط عمر 75 سال برای مردم و با لحاظ روزانه ده ساعت عمر فعال، روزانه بیست درصد و در مجوعه کل زندگی حداقل بیست و پنج درصد از ساکنین شهر تهران در ترافیک و رنج و عذاب ناشی از آن نابود می شود.

چنانچه شهرداری بتواند با دانش و تجربه و توان مدیریت و تاثیرگذاری خود فقط یک درصد از معضل ترافیک را برطرف نماید به مفهوم جلوگیری از نابودی 60 میلیون ساعت از عمر و زندگی و حیات مفید مردم شهر تهران در هر سال است که این میزان معادل عمر مفید 215 نفر ساکن شهر تهران است.

روزانه حدود بیست میلیون سفر درون شهری در تهران انجام می شود.

یعنی در هر روز این میزان عمر مفید در رنج و عذاب ترافیک بصورت مستقیم نابود می شود.

مهمترین و اساسی ترین و زیربنایی ترین مشکل شهر تهران معضل جانکاه ترافیک است چنانچه همه وظایف اصلی شهرداری را لیست نمایید ترافیک به تنهایی وزنی معادل هفتاد درصد وظایف اصلی شهرداری است اگر مردم تهران تنها یک خواسته از شهردار تهران داشته باشند آن یک خواسته حل معضل ترافیک است.

– ترابر نیوز: روزانه بین چهار تا پنج میلیون خودرو درون شهر تهران تردد می کنند.