ناوگان عمومی با توجه به افزایش تقاضای سفر نیاز به افزایش دارد

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری موج قم، سید محمدحسین دهناد با اشاره به تدوین طرح جامع حمل ونقل شهر قم با نگاه جامع نگر و آینده نگرانه، اظهار داشت: افزایش حجم ترافیک و کاهش سطح سرویس معابر و افزایش گره های ترافیکی از مباحثی بوده که هم اکنون شهر قم با آن روبه رو است.

دهناد توسعه ناوگان عمومی را از راهکارهای ریشه ای در کاهش تصادفات در معابر پرخطری مانند غدیر یادکرد و گفت: بعد از بازگشایی مدارس و کنترل بیماری کمنبع

وی ابراز کرد: توسعه سامانه های ریلی، توسعه متوازن تقاطع های غیرهمسطح، توسعه ناوگان عمومی، اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان برای استفاده از ظرفیت معابر کنونی و هوشمند سازی معابر جزو مباحث اولویت دار در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر قم است.

رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در این مدت سهم استفاده از خودروهای شخصی از 22 درصد در سال 85 به بیش از 45 درصد در پایان سال 1400 رسیده است.

5 برابری را نشان می دهد.

رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در این مدت سهم استفاده از خودروهای شخصی از 22 درصد در سال 85 به بیش از 45 درصد در پایان سال 1400 رسیده است.

به گفته وی، سال 85 حدود 60 هزار خودرو در شهر قم پلاک گذاری شده بود درحالی که هم اکنون 220 هزار خودرو در معابر شهری قم تردد می کنند که افزایش 3.