موتور و گیربکس داخلی تندر۹۰ داخلی سازی نشد| روسیه درگیر مشکلات قطعه سازی شریک خوبی برای ما نیست

بازار؛ گروه خودرو: خبر تولید تندر۹۰ در کشور موضوعی بود که توجه صنعتگران به ویژه شرکت رنو پارس را به خود جلب کرد. افرادی که طرح تولید مجدد تندر۹۰ را عنوان کردند، همان تصمیم گیران و بازیگرانی بودند که در زمان خود با سنگ اندازی ها مانع از افزایش عمق ساخت داخل شدند. شرکت رنو پارس با بهره گیری از شرایط زمانی و وضعیت مناسب اقتصادی و تعاملات حسنه تجارت خارجی، بستری را برای ارتقا صنعت خودرو ایجاد کرده بود که برخی از مدیران و معاونین ارشد وزارت صمت و صنعت خودرو وقت، مانع از تحقق اهداف شدند. تندر۹۰ سرآمد کیفیت صنعت خودرو ایران طی یک دهه شناخته می شد، اما با جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور و ترک رنو، صنعت خودرو با فقدان محصول با کیفیت همراه شد. اکنون نیز تولید مجدد این خودرو بدون حضور رنو شاید افت کیفیت را به دنبال داشته باشد. برای بررسی این موضوع با یکی از اعضای هیات مدیره شرکت رنو پارس که نخواست نامش فاش شود به گفت و گو پرداختیم:

* در صورتی که تندر۹۰ مجدد تولید شود، کیفیت این خودرو مانند گذشته خواهد بود یا با تنزل همراه می شود؟
امیدواریم همان کیفیت در محصول آتی وجود داشته باشد، به هر حال اگر سیستم رنو برای کنترل کیفیت در بیشتر قطعات وجود نداشته باشد، معیارهای کیفی تولید با کاهش همراه خواهد شد. اگر اعلام شود که بدون کمک رنو تولید داخل تندر۹۰ را انجام می دهند، رنو مشکلی در این خصوص ندارد. باتوجه به اینکه تندر۹۰ از خط تولید فرانسه خارج و محصول به روزی نیست، می توان با آن ها به توافق رسید. چندی پیش نیز این موضوع را با من مطرح کرده بودند، اعلام کردم در صورت حفظ کیفیت خودرو بدون حضور رنو و جایگزینی قطعات وارداتی می توانند اقدام به تولید کنند. حجم واردات قطعات از خارج کشور برای تندر۹۰ بسیار زیاد بود، باید دید چگونه این موضوع را حل می کنند.

* باتوجه به اینکه بحث چالش پیشرانه در صنعت خودرو اشاره کردید، شنیده ها حاکی از نصب پیشرانه ملی برای تندر۹۰ است، نظرشما در این خصوص چیست؟
باتوجه به اینکه موضوع مذکور نیاز به بررسی مهندسی دارد، نمی توانم دقیق اظهار نظری در خصوص آن داشته باشم. ولی در صورت توافق با شرکت رنو پارس نصب موتور ملی روی تندر۹۰ مشروط بر حفظ کیفیت گذشته این خودرو می تواند قدم خوبی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو باشد.

* در حال حاضر شرکت رنو پارس در کشور ما چه وضعیتی داشته و آیا فعال است؟
بله، این شرکت برای بیشتر محصولات رنو در کشور به واردات قطعات یدکی مشغول است.

 موتورو گیربکس داخلی تندر 90 داخلی سازی نشد| روسیه درگیر مشکلات قطعه سازی شریک خوبی برای ما نیست

اگر خودروسازان برای تولید مجدد تندر۹۰ مجوز از شرکت رنو پارس دریافت نکنند، با چالش همراه خواهند شد

* یکی از معاونین وزیر صمت مدعی شده است که تندر۹۰ در کشور به عمق داخلی سازی ۷۰ درصدی رسیده بود، این موضوع صحت دارد یا درصد ساخت داخل این محصول فرانسوی در کشور کمتر بوده است؟
تا جای که اطلاع دارم حدود ۵۵ درصد ازخودرو رنو تندر۹۰ در کشور داخلی سازی شده بود. در اینجا نیز باید عنوان کرد که حجم ساخت داخل این خودرو بالا بود لذا اگر قصد تولید مجدد دارند،مشروط بر توافق با شرکت رنو پارس بدون حضور رنو است. نمی دانم! شاید بتوانند موفق شوند.

متاسفانه مگاموتور هیچ وقت موفق به ساخت داخل پیشرانه تندر۹۰ نشد، اگر اجازه می دادند براساس برنامه تدوین شده مگاموتور پیش برود، موفق به ساخت داخل پیشرانه تندر۹۰ می شد. در همان زمان نیزبرخی از مدیران ارشد وقت خودروسازی مخالف عملکرد مگاموتور برای داخلی سازی پیشرانه بودند

* نظر و پیشنهادی باتوجه به سابقه کار شما در رنوپارس به دولت و خودروسازان در خصوص تولید مجدد تندر۹۰ دارید؟
استفاده از امکاناتی که در کشور وجود دارد را فراموش نکنند، دولت اگر بتواند جایگاه خود را در مقابل شرکت رنو پارس مشخص و تندر۹۰ استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند، می تواند موجب توسعه صنعت خودرو شود. صنعت قطعه سازی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی برای تولید این خودرو انجام داده بود و باید خودروسازان براساس همان استانداردهای رنو اقدام به تولید مجدد تندر۹۰ کنند.منبع

اگر سیستم رنو برای کنترل کیفیت در بیشتر قطعات وجود نداشته باشد، معیارهای کیفی تولید با کاهش همراه خواهد شد

تا جای که اطلاع دارم حدود ۵۵ درصد ازخودرو رنو تندر۹۰ در کشور داخلی سازی شده بود. در اینجا نیز باید عنوان کرد که حجم ساخت داخل این خودرو بالا بود

* چندی است که بحث تولید مجدد تندر۹۰ در کشور داغ شده است، اگر این خودرو مجدد به خط تولید بازگردد درآینده می تواند از نظر حقوقی منجربه چالش برای خودروسازان شود؟
اگر خودروسازان برای تولید مجدد تندر۹۰ مجوز از شرکت رنو پارس دریافت نکنند، با چالش همراه خواهند شد. صنعت خودرو کشور با شرکت رنو پارس شریک است و مساله داخلی خود را باید حل کنند.

 موتورو گیربکس داخلی تندر 90 داخلی سازی نشد| روسیه درگیر مشکلات قطعه سازی شریک خوبی برای ما نیست

* در صورتی که فرض کنیم خودروسازان دولتی مجوزهای لازم برای تولید مجدد تندر۹۰ را دریافت کنند، صنعت خودرو با چه چالش های دیگری مواجه است؟
چالش اصلی برای تولید این محصول توسط خودروسازان عدم استفاده از پیشرانه اصلی تندر۹۰ در کشور خواهد بود. اگر مدیران وزارت صمت و خودروسازی ها تصمیم به انجام چنین موضوعی دارند، باید در قالب رنو پارس و توافقات هیات مدیره این شرکت تولید صورت گیرد تا در آینده دچار مشکل نشوند. متاسفانه مگاموتور هیچ وقت موفق به ساخت داخل پیشرانه تندر۹۰ نشد، اگر اجازه می دادند براساس برنامه تدوین شده مگاموتور پیش برود، موفق به ساخت داخل پیشرانه تندر۹۰ می شد. در همان زمان نیزبرخی از مدیران ارشد وقت خودروسازی مخالف عملکرد مگاموتور برای داخلی سازی پیشرانه بودند. هرچند که مگاموتور نیز فقط یک خط آرایش موتور برای مونتاژ نهایی قطعات بود. از سوی دیگر در بحث گیربکس این خودرو، شرکت چرخشگر تا دوسال پیش فاقد گیربکس بود. درحال حاضر نیز نمی دانم چند درصد این گیربکس را داخلی سازی کرده است.

* براساس آنچه که توسط وزارت صمت اعلام شده است، روسیه به عنوان شریک تجاری جدید برای تولید تندر۹۰ شناخته می شود، آیا این کشور اکنون ظرفیت صنعتی و اقتصادی مناسب برای تولید تندر۹۰ را دارد؟
روسیه در حال حاضر دچار کسری قطعات است و بنابراین نمی تواند شریک تجاری مناسبی برای تولید مجدد تندر۹۰ در کشور باشد.