موافقت با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو | نمایندگان مجلس


نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 100 قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 100 قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

براساس این لایحه سازوکار تولید خودرو دیگر منوط به گواهی اسقاط نبوده بلکه تولید کننده باید 1.

5 درصد به صندوق ویژه ای واریز کند که مبالغ آن صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.

کلید واژه ها: صنعت خودرو – نمایندگان مجلس – خودرو – ساماندهی – اسقاط خودروهای فرسوده – موافقت – نمایندگان – دوفوریتی – لایحه – قانون – خودروهای فرسوده – ماده 100 – صنعت – تولید خودرو – تولید کننده – اصلاح قانون – تبصره – تولید – کلیات – الحاق – ماده – مجلس – فرسوده – تابناک – هزینه – گزارش – اصلاح – واریز – گواهی – صندوقمنبع