مطالبه برخورد قانون با خودروسازان داخلی بابت تولید محصولات بی کیفیت/ ضرورت تغییر بن سازه خودروساز


براساس گزارش سند تحول صنعت خودرو یکی از برنامه های وزارت صمت برای ارتقای کیفیت خودرو داخلی تغییرات بن سازه و حرکت به سمت محصولات مبتنی بر بن سازه های جدید است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان خودروسازان ملزم به تولید خودروهای با کیفیت شوند “از دستگاه های مسئول تقاضای برخورد قانونی با خودروسازان داخلی به دلیل تولید خودروهای بی کیفیت به مشتریان شدند.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس موضوع ارتقای کیفیت تولیدات دو خودروساز داخل همیشه از گذشته مورد مطالبه مردم بوده است اما یکی از موانع رشد کیفیت نبود رقابت سالم در این بازار و بازار انحصاری است که موجب شده است دو خودروساز بدون نگرانی از بی مشتری ماندن محصولاتشان در ارتقای تولیدات خود اهتمامی نداشته باشند از سوی دیگر به دلیل سیاست عرضه قطره چکانی که از سوی خودروسازان اعمال می شود در رشد تقاضا و کاهش عرضه، قیمت های واسطه گری شکل می گیرد ضمن آنکه همیشه برای همین محصولات کم کیفیت و گران هم تقاضا وجود دارد چون بازار انحصاری است و مردم امکان انتخاب گزینه های دیگری را ندارند و خودروسازان این را هوب می دانند بنابراین بی مهابا هر آنچه به منافع خودشان منجر می شود انجام می دهند و مشتری مداری اصل فراموش شده برای آنهاست.

البته طی یک سال گذشته وزیر صمت به لزوم ارتقا کیفیت خودرو تاکید داشته است.

وی در خصوص برنامه های وزارت صمت در حوزه خودرو می گوید: 9 پروژه در صنعت خودرو تعریف شده است که از جمله آن بحث خدمات پس از فروش و ساختار صنعت خودرو است که در یک برنامه با زمان بندی به تدریج نتایج آن مشخص می شود، ضمن اینکه کیفیت هم جزء اولویت های ما است.

  فاطمی امین اظهار داشت: در دو مقطع کوتاه مدت باید با نظارت بیشتر و همچنین اصلاحات اساسی در خودرو به صورت” اساسی مساله کیفیت خودرو را حل کنیم.

  * برنامه تغییرات بن سازه برای ارتقا کیفیت خودرو در گزارش سند تحول خودرو نیز آمده است که کیفیت محصولات عمدتا ناشی از بن سازه است و برای حل ریشه ای مسائل مرتبط با کیفیت محصولات لازم است برنامه تغییرات بن سازه و حرکت به سمت محصولات مبتنی بر بن سازه های جدید صورت گیرد.

  براساس جدول زیر  وضعیت کیفی صنعت خودرو در سال 1401 ذکر شده که حاکی از آن است که سلامت خودرو در زمان تحویل در خرداد 1401 نسبت به اسفند 1400 در مجموع 3.

2 درصد و سطح کیفیت خودرو نیز در بازه زمانی یاد شده 15 درصد افزایش یافته است.

  وضعیت کیفی صنعت خودرو در سال 1401 اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران پیش از این درباره نحوه نظارت بر کیفیت خودرو  به فارس گفته بود:  نهاد تولید کننده متولی کیفیت است، کیفیت خودرو و صنایع وابسته از کارآمدی و ارتقا بهره وری به طور کامل برخوردار نیست، سازمان ملی استاندارد مدعی العموم کیفیت به عنوان یک دستگاه نظارت است.

  * ارتقا کیفیت با  اخذ تعهدات 15 گانه از خودروسازان  اسلام پناه به اقدامات سازمان استاندارد به عنوان مدعی العموم کیفیت خودرو برای ارتقا کیفیت خودرو اشاره کرد و بیان داشت: یکی از اقدامات مهم این سازمان اخذ تعهد نامه 15 گانه از خودروسازان است.

با توجه به مطرح شدن لزوم ارتقا کیفیت خودروهای داخلی و حفظ ایمنی سرنشینان خودروهای تولید داخلی، سازمان ملی استاندارد ایران خودروسازان را ملزم به اجرای این تعهدات کرده است.

  بنابراین گزارش وزارت صمت نیز در برنامه سند تحول صنعت خودرو عنوان کرده است که کیفیت محصولات عمدتا ناشی از بن سازه است و برای حل ریشه ای مسائل مرتبط با کیفیت خودرو لازم است برنامه تغییرات بن سازه و حرکت به سمت محصولات مبتنی بر بن سازه های جدید صورت گیرد.

   پایان پیام/ 
کلید واژه ها: خودرو – خودروساز – کیفیت – خودروسازان – تولید – محصولات – ارتقای – داخل – خودروهای با کیفیت – گزارش – داخلی – بی کیفیت – تولیدات – سامانه فارس من – برخورد قانونی – خبرگزاری فارس – مطالبه – فارس – برخورد – سازه – یکی از – کیفیت خودرو – مطالبه مردم – خودرو داخلی – تغییر – بازار – قانون – مشتری – رقابت سالم – صنعت خودرومنبع