مشکل عجیب در سایت سامانه تخصیص خودرو و سرگردانی مردم!سایت سامانه باید از روز گذشته فعال می شده تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند و در لیست نوبت دهی یا حق تقدم خرید خودرو های داخلی بر مبنای لیست انتظار قرار بگیرند. – به گزارش منیبان، از صبح روز گذشته (چهارشنبه)، سامانه تخصیص یکپارچه …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع