مشتریان خرید خودرو چگونه حساب وکالتی باز کنند؟ /سریع ترین راه برای افتتاح حساب وکالتی چگونه است؟



حساب وکالتی راهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود. – حساب وکالتی راهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود. براساس توافقات به عمل آمده قرار است متقاضیان شرکت در طرح های …
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی



منبع