مزایده خودرو های وارداتی در سامانه ستاد آغاز شد | به گفته

به گفته مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزایده خودرو های گران قیمت وارداتی که در انبار های اموال تملیکی رسوب کرده بودند به دستور مقام قضایی از ساعت 8 امروز در سامانه ستاد آغاز شده است.


کلید واژه ها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت – سامانه – خودرو های وارداتی – دستور مقام قضایی – وارداتی – مزایده – اموال تملیکی – خودرو – الکترونیکی – مقام قضایی – گران قیمت – آغاز – ستاد – قضایی – انبار – اموال – دستور – امروز – مدیر – قیمت – رسوب – ساعت – مقام – دولت – گرانمنبع