مردم یارانه‌های نقدی را کجا هزینه می‌کنند؟

افزایش هزینه‌های زندگی برای سه دهک پایین جامعه کمتر از یارانه‌های نقدی بود که دولت به آن‌ها پرداخت می‌کرده است.

 منبع

اکنون پرسش اینجاست که مردم این مبالغ اضافه را کجا هزینه می‌کنند؟ نرگس درویش، پژوهشگر ارشد اقتصاد رفتاری به این پرسش پاسخ می‌دهد.