مردم در کشورهای مختلف برای خرید خودرو چند ماه حقوق خود را باید پس انداز کنند؟

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع