مدیر عامل اسنا: توان تامین صد در صدی اتوبوس کشور/ افزایش اشتغال با افزایش تولید

دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع